Hậu Giang: Giải đáp ý kiến của cử tri liên quan đến bảo hiểm y tế