Chương trình “Mái ấm công đoàn” ở Hậu Giang:

Giúp nhiều đoàn viên xóa nhà tạm bợ, xuống cấp