Công đoàn Các khu công nghiệp Bến Tre:

Bàn giao “Mái ấm công đoàn” cho công nhân