LD2037: Mất cả cha lẫn mẹ, cậu bé nghèo tạm gác lại ước mơ

Em Tâm, học sinh trường THCS Diệp Minh Châu, tỉnh Bến Tre bên căn nhà xiêu vẹo.Ảnh: VĂN VƯƠNG
Em Tâm, học sinh trường THCS Diệp Minh Châu, tỉnh Bến Tre bên căn nhà xiêu vẹo.Ảnh: VĂN VƯƠNG
Em Tâm, học sinh trường THCS Diệp Minh Châu, tỉnh Bến Tre bên căn nhà xiêu vẹo.Ảnh: VĂN VƯƠNG
Lên top