LD2031: Tài xế bị bỏng điện nặng cần giúp đỡ

Anh Nguyễn Quốc Vương đang được điều trị tại Viện Bỏng Quốc gia. Ảnh: PV
Anh Nguyễn Quốc Vương đang được điều trị tại Viện Bỏng Quốc gia. Ảnh: PV
Anh Nguyễn Quốc Vương đang được điều trị tại Viện Bỏng Quốc gia. Ảnh: PV
Lên top