Vinhomes chính thức niêm yết 2,68 tỉ cổ phiếu - mã VHM