Mùa đại hội cổ đông ngân hàng: Hấp dẫn cổ tức khủng

Mùa ĐHCĐ ngân hàng tiếp tục nóng câu chuyện cổ tức. Ảnh:PV
Mùa ĐHCĐ ngân hàng tiếp tục nóng câu chuyện cổ tức. Ảnh:PV