IPO Techcombank – cơ hội hiếm có để tiếp cận với ngân hàng có khả năng tăng vốn lớn