HDBank tài trợ 7.000 tỉ đồng cho các dự án điện mặt trời