Gửi tiền ngân hàng - làm sao tránh rủi ro?

Nhiều khách hàng lo lắng sau những sự cố về tiền gửi ngân hàng trong thời gian gần đây    Ảnh:PV
Nhiều khách hàng lo lắng sau những sự cố về tiền gửi ngân hàng trong thời gian gần đây Ảnh:PV