Giá vàng hôm nay 4.4: Lỗ nặng sau 1 tuần dù đã cố lấy lại những gì đã mất

Lên top