Giá vàng hôm nay 2.4: Tiếp tục tăng, nên mua vào hay bán ra lúc này?

Lên top