Trao tặng hơn 17.500 ly sữa cho trẻ em vùng lũ lụt