Trại hè Năng lượng Milo tiếp tục đến với các em nhỏ

Khai mạc Trại hè Năng lượng Milo 2017. Ảnh: K.H
Khai mạc Trại hè Năng lượng Milo 2017. Ảnh: K.H
Khai mạc Trại hè Năng lượng Milo 2017. Ảnh: K.H