CHRO Phạm Thị Kim Dung khẳng định nguồn nhân lực là nền tảng cốt lõi để phát triển doanh nghiệp

Lên top