Xe container mất lái ôm trọn dải phân cách Quốc lộ 5

Xe container mất lái nằm trọn trên dải phân cách Quốc lộ 5 - Ảnh CTV
Xe container mất lái nằm trọn trên dải phân cách Quốc lộ 5 - Ảnh CTV
Xe container mất lái nằm trọn trên dải phân cách Quốc lộ 5 - Ảnh CTV