Xây dựng chính quyền đô thị: Tiêu ít tiền nhưng phải làm được nhiều việc hơn

Bà Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy chủ trì hội thảo. Ảnh Trần Vương
Bà Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy chủ trì hội thảo. Ảnh Trần Vương