Lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu:

Vĩnh biệt người Cộng sản kiên trung

Cử hành tang lễ nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. Ảnh: VGP
Cử hành tang lễ nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. Ảnh: VGP
Cử hành tang lễ nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. Ảnh: VGP
Lên top