Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu

Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang vào viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. Ảnh HN
Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang vào viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. Ảnh HN
Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang vào viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. Ảnh HN
Lên top