Việt Nam sẽ tổ chức SEA Games 31 vào năm 2021

Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện. Ảnh: VGP.
Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện. Ảnh: VGP.
Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện. Ảnh: VGP.
Lên top