Văn phòng Trung ương Đảng giới thiệu 5 đồng chí ứng cử đại biểu Quốc hội

Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng và các đại biểu đến dự Hội nghị. Ảnh: Trí Dũng/TTXVN
Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng và các đại biểu đến dự Hội nghị. Ảnh: Trí Dũng/TTXVN
Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng và các đại biểu đến dự Hội nghị. Ảnh: Trí Dũng/TTXVN
Lên top