Bộ Nội vụ giới thiệu bà Phạm Thị Thanh Trà ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XV

Lên top