Ông Trương Việt Dũng giữ chức Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND TP Hà Nội

Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn trao Quyết định cho ông Trương Việt Dũng. Ảnh: HNP
Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn trao Quyết định cho ông Trương Việt Dũng. Ảnh: HNP
Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn trao Quyết định cho ông Trương Việt Dũng. Ảnh: HNP
Lên top