Trung ương Đoàn tuyên dương 401 “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác”

Lễ tuyên dương “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc” lần thứ VI. Ảnh: Quang Đại
Lễ tuyên dương “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc” lần thứ VI. Ảnh: Quang Đại
Lễ tuyên dương “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc” lần thứ VI. Ảnh: Quang Đại
Lên top