401 thanh niên tiên tiến báo công dâng Bác tại Nghệ An

Các đại biểu thanh niên tiên tiến báo công dâng Bác. Ảnh ĐỨC VĂN
Các đại biểu thanh niên tiên tiến báo công dâng Bác. Ảnh ĐỨC VĂN
Các đại biểu thanh niên tiên tiến báo công dâng Bác. Ảnh ĐỨC VĂN
Lên top