401 đại biểu thảo luận 6 diễn đàn của thanh niên đương đại

Diễn đàn “Thanh niên chủ động hội nhập quốc tế” tại Kim Liên, Nam Đàn, Nghệ An. Ảnh: THU HIỀN
Diễn đàn “Thanh niên chủ động hội nhập quốc tế” tại Kim Liên, Nam Đàn, Nghệ An. Ảnh: THU HIỀN
Diễn đàn “Thanh niên chủ động hội nhập quốc tế” tại Kim Liên, Nam Đàn, Nghệ An. Ảnh: THU HIỀN
Lên top