Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga đón nhận Huân chương Quân công hạng Ba

Chủ tịch Nước trao Huân chương Quân công hạng Ba cho Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga. Ảnh: TTXVN
Chủ tịch Nước trao Huân chương Quân công hạng Ba cho Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga. Ảnh: TTXVN
Chủ tịch Nước trao Huân chương Quân công hạng Ba cho Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga. Ảnh: TTXVN