TP Hồ Chí Minh: Cử tri muốn đưa vấn đề Thủ Thiêm ra nghị trường Quốc hội

Cử tri gửi đơn tới đại biểu Quốc hội Phan Nguyễn Như Khuê và Nguyễn Thị Quyết Tâm.  Ảnh: M.Q
Cử tri gửi đơn tới đại biểu Quốc hội Phan Nguyễn Như Khuê và Nguyễn Thị Quyết Tâm. Ảnh: M.Q
Cử tri gửi đơn tới đại biểu Quốc hội Phan Nguyễn Như Khuê và Nguyễn Thị Quyết Tâm. Ảnh: M.Q
Lên top