Tổng thống Donald Trump chào xã giao Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Hải Nguyễn
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Hải Nguyễn