Tổng Thanh tra Chính phủ: Tố cáo trong lĩnh vực hành chính tăng 5,6% so với năm 2017

Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái. Ảnh: Quochoi.vn
Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái. Ảnh: Quochoi.vn
Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái. Ảnh: Quochoi.vn