Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam viếng Chủ tịch Nước Trần Đại Quang

Đồng chí Bùi Văn Cường - Uỷ viên TƯ Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN dẫn đầu đoàn Tổng LĐLĐVN vào viếng Chủ tịch Nước Trần Đại Quang. Ảnh: Đăng Huỳnh.
Đồng chí Bùi Văn Cường - Uỷ viên TƯ Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN dẫn đầu đoàn Tổng LĐLĐVN vào viếng Chủ tịch Nước Trần Đại Quang. Ảnh: Đăng Huỳnh.
Đồng chí Bùi Văn Cường - Uỷ viên TƯ Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN dẫn đầu đoàn Tổng LĐLĐVN vào viếng Chủ tịch Nước Trần Đại Quang. Ảnh: Đăng Huỳnh.
Lên top