Thủ tướng tiếp xúc cử tri tại Hải Phòng: “Cán bộ bớt ngồi phòng lạnh để gần dân hơn...”

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp xúc cử tri Hải Phòng sáng 13.5
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp xúc cử tri Hải Phòng sáng 13.5
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp xúc cử tri Hải Phòng sáng 13.5
Lên top