Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Chủ tịch Đảng Xã hội Hungary

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Chủ tịch Đảng Xã hội Hungary (MSZP) Tóth Bertalan. Ảnh: TTXVN
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Chủ tịch Đảng Xã hội Hungary (MSZP) Tóth Bertalan. Ảnh: TTXVN
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Chủ tịch Đảng Xã hội Hungary (MSZP) Tóth Bertalan. Ảnh: TTXVN
Lên top