Tổng Bí thư kết thúc chuyến thăm Nga, lên đường thăm Hungary

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: TTXVN.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: TTXVN.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: TTXVN.
Lên top