Phiên trọng thể Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI: Tổng Bí thư sẽ có bài phát biểu quan trọng

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới dự và phát biểu chỉ đạo đại hội. Ảnh: Hải Nguyễn
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới dự và phát biểu chỉ đạo đại hội. Ảnh: Hải Nguyễn
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới dự và phát biểu chỉ đạo đại hội. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top