Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Bắt đầu Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI

Khai mạc Phiên làm việc thứ nhất Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI. Ảnh: Bảo Anh
Khai mạc Phiên làm việc thứ nhất Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI. Ảnh: Bảo Anh