Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hội kiến Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hội kiến với Thủ tướng Liên bang Nga Dmitry Medvedev. Ảnh: TTXVN.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hội kiến với Thủ tướng Liên bang Nga Dmitry Medvedev. Ảnh: TTXVN.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hội kiến với Thủ tướng Liên bang Nga Dmitry Medvedev. Ảnh: TTXVN.