Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sắp thăm chính thức Liên bang Nga

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: RIA.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: RIA.