Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sắp thăm chính thức Liên bang Nga

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: RIA.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: RIA.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: RIA.
Lên top