Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lên đường thăm Liên bang Nga

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: VNA/VNS Photo Phương Hoa
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: VNA/VNS Photo Phương Hoa
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: VNA/VNS Photo Phương Hoa
Lên top