Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hội kiến Chủ tịch Duma Quốc gia Nga

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch Duma Quốc gia Vyacheslav Volodin. Ảnh: TTXVN.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch Duma Quốc gia Vyacheslav Volodin. Ảnh: TTXVN.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch Duma Quốc gia Vyacheslav Volodin. Ảnh: TTXVN.
Lên top