Tôi đi ăn cơm công nhân!

PV Lê Tuyết phỏng vấn công nhân Cty Sea Hwa Vina (Củ Chi, TPHCM) khi thực hiện phóng sự “Nước mắt và nụ cười trong kỳ phát lương vô tiền khoáng hậu”
PV Lê Tuyết phỏng vấn công nhân Cty Sea Hwa Vina (Củ Chi, TPHCM) khi thực hiện phóng sự “Nước mắt và nụ cười trong kỳ phát lương vô tiền khoáng hậu”
PV Lê Tuyết phỏng vấn công nhân Cty Sea Hwa Vina (Củ Chi, TPHCM) khi thực hiện phóng sự “Nước mắt và nụ cười trong kỳ phát lương vô tiền khoáng hậu”
Lên top