Tiếp tục tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực hiện Luật Quy hoạch

THEO TTXVN |

Chiều 21.4, tại Trụ sở Chính phủ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ban Cán sự Đảng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng đoàn Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã đồng chủ trì cuộc họp giữa Ban Cán sự Đảng Chính phủ và Đảng đoàn Quốc hội về một số nội dung liên quan đến Chuyên đề giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật và công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành.

Phát biểu mở đầu cuộc họp, Thủ tướng Chính phủ cho rằng, công tác quy hoạch có vị trí, vai trò rất quan trọng, việc thực hiện chính sách, pháp luật và công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành được lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ đặc biệt quan tâm.

Theo đó, Chính phủ đã ban hành 42 nghị định, các bộ ban hành 95 thông tư quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật và các luật, pháp lệnh có liên quan đến quy hoạch; 3 Nghị quyết và tổ chức 3 Hội nghị trực tuyến toàn quốc về quy hoạch; tổ chức phiên họp chuyên đề về công tác quy hoạch và nhiều cuộc họp để chỉ đạo công tác này.

Chính phủ đã ban hành Danh mục các quy hoạch được tích hợp vào quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh theo Nghị quyết số 110/NQ-CP; Danh mục các quy hoạch sản phẩm thuộc thẩm quyền của Thủ tướng theo Nghị quyết số 63/NQ-CP. Cùng với đó, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 3 chỉ thị, 2 quyết định và nhiều văn bản chỉ đạo nhằm đẩy nhanh quy hoạch, giao nhiệm vụ cho các Bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện.

Ban Cán sự Đảng Chính phủ và Đảng đoàn Quốc hội cùng trao đổi về một số nội dung liên quan đến Chuyên đề giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật và công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại cuộc họp với Ban Cán sự Đảng Chính phủ. Ảnh: Dương Giang/TTXVN
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại cuộc họp với Ban Cán sự Đảng Chính phủ. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, năm 2017, Luật Quy hoạch ra đời là nỗ lực lớn của Quốc hội và Chính phủ để cụ thể hóa Nghị quyết Trung ương, mở đường cho phát triển kinh tế-xã hội. Quá trình xây dựng Luật Quy hoạch có khó khăn do luật liên quan nhiều vấn đề phức tạp, phạm vi rộng. Ngay sau kiện toàn, Quốc hội khóa XV đã chọn vấn đề thực hiện Luật Quy hoạch là chuyên đề giám sát đầu tiên.

Kết quả giám sát cho thấy, bên cạnh hiệu quả tích cực, quá trình thực thi Luật Quy hoạch còn có những khó khăn, vướng mắc. Do đó Đảng đoàn Quốc hội và Ban Cán sự Đảng Chính phủ có cuộc họp để thống nhất các nội dung, kiến nghị, đề xuất trình Quốc hội vào Kỳ họp thứ 3 sắp tới.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại cuộc họp với Đảng đoàn Quốc hội. Ảnh: Dương Giang/TTXVN
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại cuộc họp với Đảng đoàn Quốc hội. Ảnh: Dương Giang/TTXVN
 

Tại cuộc họp, Ban Cán sự Đảng Chính phủ và Đảng đoàn Quốc hội đã nghe các báo cáo về Chuyên đề giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật và công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành từ cả phía Quốc hội và Chính phủ.

Bên cạnh đánh giá những kết quả tích cực, các đại biểu cũng thẳng thắn trao đổi, xác định những khó khăn của việc thực thi Luật Quy hoạch từ khi có hiệu lực đến nay; xác định nguyên nhân, bài học kinh nghiệm và đưa ra một số định hướng xử lý trong thời gian tới. Trong đó có việc xây dựng, đề nghị Quốc hội thông qua Nghị quyết để xử lý những điểm nghẽn, vướng mắc về thể chế trong thực thi Luật Quy hoạch.

Theo đó, dự thảo Nghị quyết trình Quốc hội xem xét tập trung các nội dung: Điều chỉnh tiến độ hoàn thành nhiệm vụ quy hoạch năm 2022; nội hàm của quy hoạch tổng thể quốc gia; mối quan hệ giữa các quy hoạch; vấn đề tích hợp quy hoạch; lựa chọn tư vấn lập quy hoạch; nguồn vốn cho công tác lập quy hoạch; việc bãi bỏ các quy hoạch về dịch vụ, hàng hóa, sản phẩm; cải cách hành chính trong công tác quy hoạch; kế thừa, chuyển tiếp các nhiệm vụ trong công tác quy hoạch; phân cấp, phân quyền trong lập, phê duyệt quy hoạch...

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại cuộc họp với Đảng đoàn Quốc hội. Ảnh: Dương Giang/TTXVN
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại cuộc họp với Đảng đoàn Quốc hội. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Kết thúc cuộc họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng, cuộc họp liên tịch chuyên đề giữa Ban Cán sự Đảng Chính phủ và Đảng đoàn Quốc hội đã cơ bản thống nhất đánh giá về kết quả thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành.

Theo đó, việc quy định chi tiết, triển khai thi hành Luật được thực hiện nghiêm túc. Chính phủ đã ban hành 42 nghị định, các bộ ban hành 95 thông tư quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành. Chính phủ đã quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Luật Quy hoạch và thực tế nhiều việc đã làm được, tạo nên tảng thúc đẩy phát triển.

Chính phủ phối hợp tích cực, chặt chẽ với Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội trong hoạt động giám sát về công tác quy hoạch theo Nghị quyết số 19/2001/QH15 ngày 27.7.2021 của Quốc hội. Quốc hội, Chính phủ đã kịp thời tháo gỡ một số vướng mắc, nhất là thể chế, cơ chế, chính sách trong triển khai Luật Quy hoạch.

Thủ tướng cho rằng, việc thực hiện Luật Quy hoạch có những khó khăn, vướng mắc như: Còn nhiều vấn đề chồng chéo, mâu thuẫn giữa Luật Quy hoạch với các luật khác; việc ban hành văn bản quy định chi tiết còn chậm; do tính mới, phức tạp, nhiệm vụ nhiều nên có khó khăn trong quá trình thực hiện...

Trên cơ sở các báo cáo, thảo luận tại cuộc họp, Thủ tướng Chính phủ cho rằng, cuộc họp thống nhất phải sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Luật Quy hoạch. Tuy nhiên, trước mắt cần kiến nghị Quốc hội đưa vào Nghị quyết của Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV một số nội dung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác quy hoạch.

Người đứng đầu Chính phủ cho rằng, cuộc họp giữa Ban Cán sự Đảng Chính phủ và Đảng đoàn Quốc hội rất thiết thực, hiệu quả, thể hiện sự phối hợp sâu sát, chặt chẽ, sự ủng hộ và hỗ trợ tích cực giữa hai bên để thực hiện tốt nhất nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định, trên tinh thần tập trung, thẳng thắn, cởi mở, cầu thị, cuộc họp giữa Ban Cán sự Đảng Chính phủ và Đảng đoàn Quốc hội đồng thuận cao. Cuộc họp đã thống nhất cơ bản nội dung liên quan đến Chuyên đề giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật và công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành; đặc biệt là thống nhất về cách làm và nội dung để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực hiện Luật Quy hoạch.

Chủ tịch Quốc hội giao các cơ quan của Quốc hội tiếp tục phối hợp với các cơ quan, bộ, ngành liên quan hoàn thiện các nội dung chi tiết để việc thực hiện đạt tiến độ, hiệu quả cao.

THEO TTXVN
TIN LIÊN QUAN

Đề xuất Quốc hội ban hành Nghị quyết tháo gỡ vướng mắc về quy hoạch

Vương Trần |

Qua thảo luận, các ý kiến tại phiên họp đều thống nhất kiến nghị Quốc hội ban hành Nghị quyết mới vào kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV theo trình tự, thủ tục rút gọn để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác quy hoạch.

Đảm bảo chất lượng, tính khả thi của quy hoạch quốc gia và quy hoạch tỉnh

Phạm Đông |

Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị các địa phương phối hợp tốt với các bộ, các cơ quan hữu quan để tham gia ý kiến cho các quy hoạch quốc gia, quy hoạch vùng, bảo đảm chất lượng, tính khả thi của quy hoạch quốc gia và quy hoạch của chính thành phố, tỉnh thời kỳ 2021-2030.

Chủ tịch Hà Nội Chu Ngọc Anh chỉ ra nguyên nhân chậm lập quy hoạch Thủ đô

Phạm Đông |

Hà Nội - Chỉ ra nguyên nhân dẫn đến sự chậm trễ trong lập quy hoạch Thủ đô, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Chu Ngọc Anh cho biết, các sở, ngành và thành phố ban đầu còn lúng túng trong triển khai, chưa định hướng rõ được tính chất, nội dung, nội hàm, phạm vi nghiên cứu.

PODCAST: Giờ thứ 9 – Sự giả dối mà tôi căm ghét (phần 2)

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Ai rồi cũng cảm thấy vai trò, trách nhiệm của những người chủ gia đình lớn đến thế nào trong việc duy trì cuộc hôn nhân mà chúng ta đã tự nguyên lựa chọn một cách êm ấm, hạnh phúc. Đừng tự chà đạp, hủy hoại tổ ấm mà chúng ta từng dành trọn tâm huyết, sức lực vun vén, dựng xây...

Việt Nam thu hút trên 14 tỉ USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài

Vũ Long |

6 tháng đầu năm, Việt Nam thu hút được 14,03 tỉ USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, bằng 91,1% so với cùng kỳ năm 2021.

Nga trên đà chiến thắng lớn nhất sau 4 tháng chiến sự ở Ukraina

Song Minh |

Nga đang giành những chiến tích lớn nhất kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột ở Ukraina 4 tháng trước đây.

"Trốn" nắng, nông dân chong đèn xuống đồng từ xế chiều đến đêm muộn

Hải Yến - Thu Hoài |

Hà Nội - Để "trốn" nắng nóng gay gắt vào ban ngày, người nông dân tại xã Văn Võ, huyện Chương Mỹ xuống ruộng từ xế chiều đến tận đêm muộn.

Sân bay Nội Bài đang quá tải

Minh Hạnh |

Theo đại diện Cảng hàng không Quốc tế Nội Bài, hiện lượng khách qua sân bay Nội Bài liên tục lập đỉnh mới. Dự báo đầu tháng 7.2022, mỗi ngày có thể đón tới 110.000 lượt khách.

Đề xuất Quốc hội ban hành Nghị quyết tháo gỡ vướng mắc về quy hoạch

Vương Trần |

Qua thảo luận, các ý kiến tại phiên họp đều thống nhất kiến nghị Quốc hội ban hành Nghị quyết mới vào kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV theo trình tự, thủ tục rút gọn để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác quy hoạch.

Đảm bảo chất lượng, tính khả thi của quy hoạch quốc gia và quy hoạch tỉnh

Phạm Đông |

Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị các địa phương phối hợp tốt với các bộ, các cơ quan hữu quan để tham gia ý kiến cho các quy hoạch quốc gia, quy hoạch vùng, bảo đảm chất lượng, tính khả thi của quy hoạch quốc gia và quy hoạch của chính thành phố, tỉnh thời kỳ 2021-2030.

Chủ tịch Hà Nội Chu Ngọc Anh chỉ ra nguyên nhân chậm lập quy hoạch Thủ đô

Phạm Đông |

Hà Nội - Chỉ ra nguyên nhân dẫn đến sự chậm trễ trong lập quy hoạch Thủ đô, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Chu Ngọc Anh cho biết, các sở, ngành và thành phố ban đầu còn lúng túng trong triển khai, chưa định hướng rõ được tính chất, nội dung, nội hàm, phạm vi nghiên cứu.