Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050

Quy hoạch tổng thể quốc gia phải mang tính định hướng cao. Ảnh minh hoạ: LDO
Quy hoạch tổng thể quốc gia phải mang tính định hướng cao. Ảnh minh hoạ: LDO
Quy hoạch tổng thể quốc gia phải mang tính định hướng cao. Ảnh minh hoạ: LDO
Lên top