Thực hư việc Bí thư Hậu Giang xin nghỉ hưu trước tuổi

Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang Trần Công Chánh (ảnh: Tr.L)
Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang Trần Công Chánh (ảnh: Tr.L)