Thực hiện nghiêm nếu áp dụng Chỉ thị 16 và có thể ở mức cao hơn

Thủ tướng Phạm Minh Chính. Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Thủ tướng Phạm Minh Chính. Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Thủ tướng Phạm Minh Chính. Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Lên top