Từng hộ gia đình, khu dân cư giúp đỡ nhau khắc phục khó khăn do dịch bệnh

Sẻ chia khó khăn, giúp nhau vượt qua dịch bệnh. Ảnh: Hoài Thu
Sẻ chia khó khăn, giúp nhau vượt qua dịch bệnh. Ảnh: Hoài Thu
Sẻ chia khó khăn, giúp nhau vượt qua dịch bệnh. Ảnh: Hoài Thu
Lên top