Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Phó Thủ tướng Lào

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Phó Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone. Ảnh: VGP
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Phó Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone. Ảnh: VGP
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Phó Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone. Ảnh: VGP
Lên top