Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm Trưởng BCĐ xây dựng đặc khu kinh tế

Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc làm Trưởng BCĐ xây dựng đặc khu kinh tế.
Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc làm Trưởng BCĐ xây dựng đặc khu kinh tế.