Thủ tướng ra công điện bảo đảm an ninh trật tự tại các trạm thu phí BOT

Bảo đảm an ninh trật tự tại các trạm thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức Hợp đồng BOT. Ảnh: VGP
Bảo đảm an ninh trật tự tại các trạm thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức Hợp đồng BOT. Ảnh: VGP