Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội kiến Tổng thống Mỹ Donald Trump

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Hải Nguyễn
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Hải Nguyễn